Internettjänsten ställer vissa tekniska krav för att du som användare ska kunna nyttja den. Du måste använda dig av en PC med operativsystem Windows 95 eller senare och browser Internet Explorer 5.0 eller senare versioner. För att underlätta för dig har vi under fliken Hjälp ett test för att kontrollera din dators inställningar.

Internet och säkerhet

Vi använder oss av krypterad kommunikation. Det innebär att ingen information skickas öppet över Internet. Kontakta Aktieinvest om du har problem med Internettjänsten; aktieinvest@aktiesparinvest.se

Information om Cookies
Som besökare på vår Internettjänst, ber vi att få informera dig om att tjänsten innehåller cookies. Den cookie som vi använder oss av lagras temporärt i din dators minne under tiden som du är inne på vår webbplats. Vi sparar ingen personlig information som namn eller e-post via cookies, utan endast ett sessionsnamn i den aktuella uppkopplingen. Detta görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din uppkoppling. Glömmer du att logga ur systemet, kommer du automatisk att vara utloggad efter 15 minuter.

Om du inte accepterar cookies, kommer du dessvärre inte kunna använda vårt system. Följden av att inte acceptera vår cookie blir att du direkt loggas ut ur systemet.

Den som inte vill acceptera cookies kan ändra inställningen i sin dator enligt följande: Verktyg, Internet-alternativ, Sekretess, Avancerat, Cookies från första part, Neka. Men observera att du i så fall inte kan använda vårt system.